Czym jest Falun Dafa (Falun Gong)? W jaki sposób łączy się z Shen Yun?

Falun Dafa jest znane również pod nazwą Falun Gong. To praktyka, która łączy w sobie nauki nt. samodoskonalenia oraz ćwiczenia medytacyjne. Nauki koncentrują się na trzech głównych zasadach –  prawdzie, życzliwości i cierpliwości. Artyści Shen Yun ćwiczą Falun Dafa i stanowi ono dla ich występów źródło inspiracji.

Zarówno Chiny, jak i Zachód, mają w swojej histori artystów, którzy włączali aspekt duchowości do swojej pracy. W starożytnych Chinach artyści zwykli medytować i poszukiwać wewnętrznego spokoju oraz więzi z wszechświatem. Wierzyli, że chcąc stworzyć prawdziwe dzieło sztuki, należy udoskonalać się w cnotliwości i wewnętrznej czystości. Dziś artyści Shen Yun podążają za tą szlachetną tradycją.

Możliwe, że słyszeliście o prześladowaniach Falun Dafa w dzisiejszych Chinach. Zaczęło się to w 1999 roku, kiedy każdego ranka na terenie całych Chin dziesiątki milionów ludzi wykonywało ćwiczenia Falun Dafa. Komunistyczna Partia Chin zlękniona jego popularnością, jako niezależnej ideologii, która pozostawała poza kontrolą partii, wszczęła ogólnokrajową kampanię prześladowczą – miała ona zetrzeć Falun Gong z powierzchni Ziemi. W rzeczywistości liczba praktykujących Falun Dafa przewyższała liczbę członków Komunistycznej Partii Chin.

Dziś, od 20 lat, cierpiąc z powodu tortur, kar więzienia i zabijania, te zainteresowane rozwojem duchowym osoby nadal trwają przy swojej wierze i zawsze w pokojowy sposób stawiają opór prześladowcom. Zainspirowani tymi wydarzeniami artyści Shen Yun prezentują owe historie na scenach całego świata. I okazuje się, że odwaga tych ludzi oraz ich przekaz nt. nadziei porusza serca milionów widzów.